ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA
Identifikačné údaje * Identifikačné údaje vyplnte s diakritikou !!!
MenoPriezviskoRodné priezviskoAkademický titul
Dátum narodenia
Kontaktná adresa
Ulica ČísloPSČ Mesto
   
Kontakt
TelefónE-mail
Vzdelanie
* V prípade vyplnenia "Škola - názov", je povinné vyplniť "Sídlo", "Študijný odbor" a "Dátum ukončenia"* Povinné
Stredná škola - názovSídloSpôsob ukončenia
výučný list
maturita
Študijný odborDátum ukončenia
1. Vysoká škola - názovSídlo
Študijný odborDátum ukončenia
2. Vysoká škola - názovSídlo
Študijný odborDátum ukončenia
Iné vzdelanie: - absolvované odborné kurzy - špecializácieVodičský preukaz
ano nie
Počítačové znalosti
MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access Web Lotus Notes Programovanie
  Iné /jednotlivé možnosti oddelte "bodkočiarkou ; " /:
Jazyky
Jazyky - aktívne
anglicky nemecky rusky francúzsky taliansky španielsky maďarsky  
iné /jednotlivé možnosti oddelte "bodkočiarkou ; " /:
Jazyky - pasívne
anglicky nemecky rusky francúzsky taliansky španielsky maďarsky  
iné /jednotlivé možnosti oddelte "bodkočiarkou ; " /:
Prax
* V prípade vyplnenia "Spoločnosť - sídlo", je povinné vyplniť "Pracovnú pozíciu" , "Spôsob ukončenia" a "Dátumy OD - DO"
Spoločnosť - Sídlo Pracovná pozícia
Dátumy OD /mm.rrrr/ - DO /mm.rrrr/
/vzor: 01.1990 - 06.2000/
1.
. - .
2.
. - .
3.
. - .
4.
. - .
5.
. - .
6.
. - .
7.
. - .
8.
. - .
Prax v ŽP a.s.Pracovná pozícia v Železiarňach Podbrezová a.s.Dátumy od - do
ano nie
Dátum možného nástupu
!!! Vyplnte dátum možného nástupu !!!
Vyjadrenie uchádzača ( pozícia, o ktorú máte záujem, iné dôležité skutočnosti, na ktoré chcete upozorniť.)
V zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím
so spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov pre účely zaradenia mojej Žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a to na obdobie 18 mesiacov odo dňa zaevidovania žiadosti do databázy.
Pozrieť zásady ochrany osobných údajov »»
Týmto prehlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol/la do formulára Žiadosť o prijatie do zamestnania som poskytol/la spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. dobrovoľne a sú pravdivé.
Súhlasím Nesúhlasím